...Styrelsen

På föreningsstämman utser medlemmarna ledamöter till föreningens styrelse. Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller suppleant är medlem eller person som tillhör bostadsrättshavares hushåll. Styrelsen som är föreningens verkställande organ, har ansvar för det löpande arbetet i föreningen. Ansvaret omfattar att se till så att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.

 

Ni når styrelsen via Email info@kaplanen9.se

Styrelsen har följande sammansättning:


Ordinarie ledamöter:

 

 

Ralph Krarup: Ordförande

Tommy Petersson: Kassör

Susanne Carlsson: Sekreterare

Annette Ekblom

Ulf Eek

 

 

Suppleanter:

Percy Lindahl